PROTEUS MEEZUIGUNIT

Het toedienen van meststoffen vindt plaats met of zonder tussentijdse opslag. Indien er geen tijdelijke opslag plaatsvindt, en dus geen doorpompset nodig is, kan er nog sneller op teelt- en klimaatveranderingen worden ingespeeld. Middels de Proteus meezuigunit, worden de meststoffen via het venturi-effect of via injectie rechstreeks aan de waterstroom toegevoegd. De Proteus meezuigunit lijkt daarbij op de Neptunus bemestingsunit, maar zonder magneetpompen en mengbakken. Het vierpolige pompsysteem maakt het mogelijk om hoge capaciteiten te verpompen met een relatief weinig vermogen, ideaal voor bergeningsystemen en eb- en vloedvloeren. 

Eigenschappen

  • Standaard A/B en zuur /loog doseringsmogelijkheid
  • Standaard één zandfilter 
  • Inclusief flowbewaking en EC/pH meting en regeling
  • Vierpolig pompsysteem t.b.v. eb- en vloed vloeren
Unit_Enthoven3