FZ Biokas | OOSTENRIJK

Voor FZ Development heeft Patron in 2017 de installaties voor een biologische kas gerealiseerd, die CO2-neutrale groenten voor o.a. de Oostenrijkse Spar levert. Bijzonder is dat er thermaal water uit de nabijgelegen Fürstenfeld bron wordt gebruikt. Dit vulkanisch water met een temperatuur van ruim 60°C wordt via een geïsoleerde persleiding getransporteerd naar de watertechnische ruimte van de kas. Verder zijn alle afsluiters afzonderlijk geplaatst in de watertechnische ruimte, zodat er een hoge mate van beheersbaarheid en servicegemak ontstaat.
De druppelirrigatie met Kameleon druppelaars en onderdoorberegening met de DAN Turbojet maken optimale watergift voor de biologische teelt mogelijk.
De afwerking van dit project is op een zeer hoog niveau uitgevoerd. Dit is terug te zien in o.a. in beton gestorte mantelbuizen voor bekabeling
en op maat gemaakte bevestigingsmaterialen. In combinatie met de slanke draagstructuur voorzien van geïntegreerde kabelgoten zorgt
dit voor een zeer verzorgde, professionele kasomgeving.