Porta Nova | NEDERLAND

Porta Nova is wereldwijd één van grootste telers van Red Naomi rozen. In samenwerking met kassenbouwer Havecon, Lek/Habo en Verhoeven-Drunen realiseerde Patron Agri Systems de elektra, irrigatie en automatisering voor een 9,8 ha grote rozenkwekerij op een nieuwbouwlocatie in Waddinxveen. Het project wordt gekenmerkt door een spraakmakend warmte- koude opslag systeem waarmee Porta Nova als een van de eerste glastuinbouwbedrijven in Nederland rozen teelt zonder gebruik van aardgas.

Net zoals de andere rozenkwekerijen van Porta Nova is de kas uitgerust met enkele warmtepompen draaiend op groene stroom en ondergrondse warmte- en koudeopslag. Dit bodemenergiesysteem genaamd ‘de Climator’ bestaat uit totaal 10 bronnen van 100 m³/uur. Aanvullend is de verlichting van de expeditie ruimte, sorteerhal en koelcellen zijn uitgevoerd in energiezuinige ledverlichting. Middels de OCAP-aansluiting wordt zuivere CO2 aangevoerd vanuit Rotterdam Port, noodzakelijk voor de teelt van rozen.

Bronwater uit twee onderwaterbronnen wordt opgepompt en behandeld met het Horti Pure Osmose systeem om zodoende de Natrium en Borium concentraties fors omlaag te brengen. Vrij uniek is de Aquamix SP vloeibare meststoffen installatie die het mogelijk maakt om een 12 doseerkanalen aan te sturen en zodoende te kunnen schakelen tussen verschillende recepten en waterkwaliteiten. Door toepassing van een inline Apollo Lagedruk UV-installatie kan een schoonwatersilo worden uitgespaard en is het irrigatiewater ook daadwerkelijk schoon aangezien er geen sprake is van een verblijfstijd in een schoonwatersilo.   

Het Kameleon-High druppelsysteem zorgt verder voor een zeer gelijkmatige afgifte in combinatie met de mogelijkheid de druppelslangen onder lage druk door te spoelen en de kwaliteit van het irrigatiewater op peil te houden. Verder worden de buiten- en binnenste teeltrij worden apart water gegeven. Het glasdek van de rozenkwekerij zal naar verwachting jaarlijks 87 miljoen liter water opvangen. Dit water wordt opgeslagen in waterbassins en volledig hergebruikt. Met de verwezenlijking van deze duurzame aspecten gaat Porta Nova een rooskleurige, duurzame toekomst tegemoet die haar in staat stelt een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk per roos te behalen.